การเลือกใช้สินค้าและความรู้

การเลือกใช้สินค้าและความรู้

3 รายการ
ท่อคอนกรีตระบายน้ำเสีย เป็นท่อคอนกรีตชนิดอัดแรง ใช้สำหรับงานระบายน้ำเสีย ตามถนนหนทางและอาคารบ้านเรือนต่างๆ มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้งานหลากหลาย ทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อคอนกรีต และประเภทของท่อคอนกรีต โดยความยาวมาตราฐานของท่อทุกขนาด คือยาวท่อนละ 1.00 ม. และการเรียก "ขนาดของท่อ" นั้น จะเรียกจาก "ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน" ของท่อคอนกรีต ทั้งนี้การเลือกใช้งานท่อคอนกรีต ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
บ่อพักคอนกรีตระบายน้ำเสีย เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งานกับระบบระบายน้ำเสียจากถนน อาคาร บ้านเรือนต่างๆ บ่อพักคอนกรีตเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีช่องเปิดวงกลมที่ผนังบ่อพักสำหรับสวมท่อคอนกรีต ส่วนที่ปากบ่อนั้นมีเหล็กโผล่ที่ปาก เพื่อใช้ในการต่อเชื่อมผนังของบ่อพักให้บรรจบกับระดับของพื้นถนน
การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตนั้นมีความสำคัญ และมีขั้นตอนต่างๆ ที่ควรคำนึงถึง เนื่องด้วยเป็นงานซึ่งวางฝังใต้พื้นดินพื้นถนน ซึ่งเมื่อวางฝังแล้วหากเกิดข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก และหากวางไม่ถูกต้องน้ำอาจระบายได้ไม่ดีเท่าที่ควร อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์