บ่อพักสายไฟฟ้า (Handhole & Manhole)

บ่อพักสายไฟฟ้า (Handhole & Manhole)

 

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทบ่อพักร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นสินค้าประเภทงานระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับ ต่อม่อเสาไฟฟ้า บ่อพักร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินผลิตด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีช่องเปิดที่ผนังของบ่อพัก สำหรับใส่ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันกับท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน หน้าที่เพื่อใช้เป็นจุดดึงสาย จุดต่อ และแยกสายไฟฟ้าใต้ดิน อีกทั้งยังใช้เป็นจุดตรวจ และบำรุงรักษาการต่อเชื่อมของสายไฟฟ้าใต้ดิน

 

ขนาดบ่อพักสายไฟฟ้า Hanhole

  • ขนาดภายในบ่อพัก 0.60 x 0.60 ม. สูง 0.90 ม. หนา 0.10 ม.
  • น้ำหนักบ่อพัก 780 กก.
  • ขนาดภายในบ่อพัก 0.80 x 0.80 ม. สูง 0.90 ม. หนา 0.10 ม.
  • น้ำหนักบ่อพัก 1,000 กก.

ขนาดบ่อพักสายไฟฟ้า Manhole

  • ขนาดภายในบ่อพัก 0.90 x 1.35 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม.
  • น้ำหนักบ่อพัก 2,470 กก.

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์