เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


ากการสั่งสมประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และการให้บริการแก่ลูกค้ามาอย่างยาวนาน ทาง หจก.เมืองแก้วเคหภัณฑ์ จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และพร้อมให้คำปรึกษาต่างๆ เหล่านี้แก่ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ดูแลเสมือนงานตนเอง

ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นการให้บริการและคัดสรรผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและราคา อันก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้งาน และเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของงานอุตสาหกรรมก่อสร้างที่กำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน

นโยบายหลัก ในการให้บริการ อันเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าของเรา มี 3 ประการ คือ

คุณภาพ

คุณภาพสินค้าเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้คุณภาพ รวมไปถึงความใส่ใจในขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทานได้คุณภาพ รูปแบบสวยงามได้มาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงานในการก่อสร้าง อันเป็นการลดต้นทุนของการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้าทั้งชนิดทั่วไป และชนิดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

าคา

ราคาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญของต้นทุนและงบประมาณการก่อสร้าง รวมทั้งแง่การประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญอย่างมาก เรามีความยินดีนำเสนอผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปคุณภาพ เน้นราคาที่ดีสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างสำหรับเจ้าของโครงการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านงบประมาณแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง

วลา

เพราะระยะเวลาในการก่อสร้างมีความสำคัญยิ่ง งานต้องแข่งกับเวลา และเวลาเป็นต้นทุนที่สำคัญที่กำหนดว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน อันเนื่องมาจากค่าแรงงานช่างก่อสร้าง และค่าเครื่องจักรที่เช่าในแต่ละวัน เราให้ความสำคัญในการบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และส่งมอบสินค้าตรงเวลา อันเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการของแผนงานก่อสร้าง ที่เราเน้นให้ความสำคัญอย่างมาก


เรายังคำนึงถึงความสำคัญของการบริการ ดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับงาน และตระหนักถึงการให้บริการด้านการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลาในทุกๆ งาน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจ และไว้วางใจในการให้บริการของเรา

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์