บ่อพักคอนกรีต (Manhole)

บ่อพักคอนกรีต (Manhole)

 

เป็นผลิตภัณฑ์บ่อพักสำเร็จรูป ประเภทบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งใช้งานร่วมกันกับ ท่อคอนกรีต และ รางน้ำคอนกรีต ระบายน้ำเสีย ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการสวมท่อคอนกรีตเข้ากับบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งจัดวางห่างกันเป็นระยะๆ บ่อพักคอนกรีตประเภทนี้ มีหน้าที่ในการดักตะกอนต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำเสียเป็นหลัก

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โดยการเปิดช่องไว้เพื่อสวมท่อระบายน้ำเสีย และโผล่เหล็กเสริมไว้ที่ปากบ่อพัก เพื่อต่อปากบ่อให้เสมอระดับพื้นถนน ตามระยะการฝังที่แตกต่างกันไปตามระยะทาง การเลือกใช้ขนาดบ่อพักคอนกรีตนั้น ขึ้นอยูกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำเป็นหลัก

ขนาดบ่อพักคอนกรีต

มี 8 ขนาด คือ

  • บ่อพักคอนกรีต สำหรับท่อคอนกรีต Ø 0.30ม., Ø 0.40 ม., Ø 0.50 ม., Ø 0.60 ม., Ø 0.80 ม., Ø 1.00 ม., Ø 1.20 ม., Ø 1.50 ม.

ประเภทของบ่อพักคอนกรีต

แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามการใช้งาน คือ

  1. บ่อพัก 1 ทาง (ช่องเปิดรูเดียว) ใช้ในบริเวณจุดเริ่มต้นของการระบายน้ำ
  2. บ่อพัก 2 ทางตรง (ช่องเปิด 2 รูตรงกัน) ใช้ในบริเวณส่วนกลางของการระบายน้ำ
  3. บ่อพัก 2 ทางฉาก (ช่องเปิด 2 รู 90 องศา) ใช้ในบริเวณส่วนมุมของการระบายน้ำ ซึ่งมักอยู่บริเวณมุมอาคาร หรือมุมพื้นที่
  4. บ่อพัก 3 ทาง (ช่องเปิด 3 รู) ใช้ในบริเวณส่วนที่ต้องการให้แนวท่อข้ามไปอีกฟากหนึ่ง

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์