การเลือกใช้ท่อคอนกรีต

การเลือกใช้ท่อคอนกรีต

การเลือกใช้ท่อคอนกรีต

ท่อคอนกรีตระบายน้ำเสีย เป็น ท่อคอนกรีต ชนิดอัดแรงที่ใช้ควบคู่กับ บ่อพักคอนกรีต ใช้สำหรับงานระบายน้ำเสีย ตามถนนหนทางและอาคารบ้านเรือนต่างๆ มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้งานหลากหลาย ทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อคอนกรีต และประเภทของท่อคอนกรีต โดยความยาวมาตราฐานของท่อทุกขนาด คือยาวท่อนละ 1.00 ม. และการเรียก "ขนาดของท่อ" นั้น จะเรียกจาก "ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน" ของท่อคอนกรีต ทั้งนี้การเลือกใช้งานท่อคอนกรีต ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

ขนาดของท่อคนกรีต

ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 ม. หมาะกับงาน บ้านพักอาศัยขนาดเล็กทั่วไป ลานคอนกรีต ลานจอดถรถขนาดเล็ก
ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 ม. หมาะกับงาน บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก อาคารพักอาศัยทั่วไป
ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.50 ม. หมาะกับงาน บ้านเดี่ยวขนาดกลาง โครงการอาคารพาณิชย์
ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 ม. หมาะกับงาน โครงการหมู่บ้าน โรงงาน และอพาร์ทเม้นท์ขนาดกลาง
ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 , 1.00 , 1.20 และ 1.50 ม. หมาะกับงาน หมู่บ้านขนาดใหญ่  อพาร์ทเม้นท์ขนาดใหญ่ งานโรงงานอุตสาหกรรม ลานคอนกรีตขนาดใหญ่

ประเภทของท่อคนกรีต

ท่อคอนกรีต ชนิดไม่เสริมเหล็ก (ท่อ คมล.) ใช้งานเหมาะกับบริเวณที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน เช่น บริเวณจัดสวน และริมกำแพงข้างทางเดิน
ท่อคอนกรีต ชนิดเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) ใช้งานเหมาะกับบริเวณที่มีรถยนต์ทั่วไปวิ่งผ่าน เช่น อาคารพาณิชย์ งานหมู่บ้าน และบ้านพักอาศัยทั่วไป
ท่อคอนกรีต ชนิดเสริมเหล็ก มอก.3 (ท่อ มอก.3) ใช้งานเหมาะกับบริเวณที่มีรถบรรทุกขนาดเล็กวิ่งผ่าน เช่น โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง อาคารพาณิชย์ งานราชการ และคอนโดมิเนียมที่เน้นคุณภาพ
ท่อคอนกรีต ชนิดเสริมเหล็ก มอก.2 (ท่อ มอก.2) ใช้งานเหมาะกับบริเวณที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่าน เช่น โรงงานขนาดใหญ่ ลานจอดรถบรรทุก

ทั้งนี้การเลือกใช้งานท่อระบายน้ำคอนกรีตให้เหมาะสม จะก่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งาน

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์