ท่อคอนกรีตปากลิ้นราง (Tongue and Groove)

ท่อคอนกรีตปากลิ้นราง (Tongue and Groove)

เป็นผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีต ชนิดปากลิ้นราง ใช้สำหรับระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน จากอาคาร บ้านเรือน และโรงงาน รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตามถนน ต่างๆ เช่นเดียวกับ รางน้ำคอนกรีต โดยใช้ควบคู่กับ บ่อพักคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง จะผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัดแรง ด้วยการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนถึงการบ่มคอนกรีต ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน ทั้งชนิดไม่เสริมเหล็ก (ท่อ คมล.) ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) และชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.128-2549 (ท่อ มอก.)

ประเภทของท่อคอนกรีต  มี 4 ชนิด คือ

 • ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก (ท่อ คมล.) ใช้สำหรับงานที่ไม่รับกำลังกดทับจากรถยนต์วิ่งผ่าน เช่น งานสวนสาธารณะ งานถนนและลานคอนกรีต ที่รถยนต์ไม่วิ่งผ่าน
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) ใช้สำหรับงานถนนหมู่บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย และชุมชนทั่วไป ที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำ
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพชั้น 3 (ท่อ มอก.3) ใช้กับงานถนน ที่เน้นคุณภาพด้านการรับกำลัง เช่นงานถนนที่มีรถยนต์ทั่วไปวิ่งผ่าน
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพชั้น 2 (ท่อ มอก.2) ใช้กับงานถนน ที่เน้นการรับกำลังมากเป็นพิเศษ เช่น งานถนนบริเวณที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน งานท่าเรือ ท่ารถยนต์ งานกรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

แบบท่อคอนกรีต

ขนาดท่อคอนกรีต มีด้วยกัน 8 ขนาด คือ

 • ขนาด Ø 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 1.20 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 1.50 ม. ยาว 1.00 ม.

น้ำหนักท่อคอนกรีต ชนิด คสล. มอก.3 (มอก.128-2549) โดยประมาณ

 • ขนาด Ø 0.30 ม. น้ำหนัก 140 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.40 ม. น้ำหนัก 220 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.50 ม. น้ำหนัก 320 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.60 ม. น้ำหนัก 420 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.80 ม. น้ำหนัก 700 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 1.00 ม. น้ำหนัก 1,000 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 1.20 ม. น้ำหนัก 1,274 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 1.50 ม. น้ำหนัก 1,906 กก. / ท่อน

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์