เสาเข็มไอ (I Shape Piles)

เสาเข็มไอ (I Shape Piles)


เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทเสาเข็มตัวไอ ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง เสริมด้วยลวดอัดแรง Pc Wire มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น งานฐานราก บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน งานรั้ว และงานกำแพงกันดิน เป็นต้น

อีกทั้งยังประยุกต์ใช้งานร่วมกับ แผ่นพื้นสำเร็จรูป ทำเป็นกำแพงรั้วได้อีกด้วย โดยใช้เสาเข็มตัวไอตอกลงดินโดยเว้นระยะห่างเป็นช่วงๆ จากนั้นจึงนำแผ่นพื้นสำเร็จรูป มาสอดบริเวณร่องของเสาเข็มตัวไอ และวางเรียงซ้อนกันเป็นกำแพงตามแนวดิ่ง

ขนาดของเสาเข็มตัวไอ มี 7 ขนาด คือ

  • ขนาดหน้าตัด 0.15 x 0.15  ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.18 x 0.18  ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.22 x 0.22  ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.26 x 0.26  ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.30 x 0.30  ม.

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์