รางน้ำคอนกรีต (Concrete U-Ditch)

รางน้ำคอนกรีต (Concrete U-Ditch)

เป็นรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ใช้งานเพื่อการระบายน้ำบริเวณพื้นถนน เช่นเดียวกับ ท่อคอนกรีต โดยใช้วางที่รอบกำแพงหรือบริเวณข้างอาคารสถานที่ บริเวณต้นทางและปลายทางของรางน้ำคอนกรีตจะมี บ่อพักคอนกรีต มารับน้ำเสียที่ระบายมา รางน้ำคอนกรีตผลิตด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน คุณสมบัติเด่นโดยมีลิ้นรางบริเวณปลายทั้งสองข้าง เมื่อต่อเชื่อมรางเข้าด้วยกันจะทำให้ไม่หลุดจากกันง่ายเมื่อเวลาติดตั้งแล้ว สะดวกกับการใช้งาน แข็งแรงทนทาน ประหยัดเวลาก่อสร้าง

รางน้ำคอนกรีต มีด้วยกัน 5 ขนาด คือ

ขนาดวัดภายในราง 0.25 x 0.25 ม. หนา 0.075 ซม. ยาว 2.00 ม. นำหนัก 340 กก./ท่อน
ขนาดวัดภายในราง 0.30 x 0.30 ม. หนา 0.075 ซม. ยาว 2.00 ม. นำหนัก 385 กก./ท่อน
ขนาดวัดภายในราง 0.40 x 0.40 ม. หนา 0.075 ซม. ยาว 2.00 ม. นำหนัก 525 กก./ท่อน
ขนาดวัดภายในราง 0.50 x 0.50 ม. หนา 0.075 ซม. ยาว 2.00 ม. นำหนัก 640 กก./ท่อน
ขนาดวัดภายในราง 0.60 x 0.60 ม. หนา 0.075 ซม. ยาว 2.00 ม. นำหนัก 1,075 กก./ท่อน

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์