ตอม่อเสาไฟฟ้า (Lighting Pole Foundation)

ตอม่อเสาไฟฟ้า (Lighting Pole Foundation)

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทตอม่อเสาไฟฟ้าคอนกรีต เพื่อใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ฐานเสาไฟสนาม ตามถนนต่างๆ ตามอาคารบ้านเรือน เป็นสินค้าประเภทงานระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับ บ่อพักสายไฟฟ้า ตอม่อเสาไฟฟ้าผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกันคือ ท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งจะฝังอยู่ภายในฐานและโผล่ปลายบริเวณข้างที่ฐานและที่หลังฐาน ใช้ร้อยสายไฟฟ้าที่จะมาเชื่อมต่อกับเสาไฟส่องสว่าง เหนือฐานตอม่อ จะมี J-Bolt ชนิดพิเศษ ป้องกันสนิมด้วยการชุบ ฮอทดิบกัลวาไนซ์ (Hotdip Galvanized) โผล่จากหลังฐานทั้ง 4 จุด เพื่อใช้ในการยึดกับฐานเสาไฟส่องสว่าง โดยให้รูเพลทเสาไฟฟ้า สวมเข้ากับ  J-Bolt บริเวณหลังตอม่อทั้ง 4 จุด และขันยึดด้วยน๊อตตัวเมีย ซึงชุบฮอทดิบกัลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

แบบตอม่อเสาไฟฟ้า

 

ขนาดตอม่อเสาไฟฟ้า

 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 3 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.25 x 0.25 ม. ฐานล่าง 0.45 x 0.45 ม. สูง 0.45 ม. ขนาด J-bolt 16มม. ระยะห่าง 0.167ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 4 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.30 x 0.30 ม. ฐานล่าง 0.60 x 0.60 ม. สูง 0.60 ม. ขนาด J-bolt 16มม. ระยะห่าง 0.20ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 5 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.30 x 0.30 ม. ฐานล่าง 0.75 x 0.75 ม. สูง 0.80 ม. ขนาด J-bolt 19มม. ระยะห่าง 0.20ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 6 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.40 x 0.40 ม. ฐานล่าง 0.70 x 0.70 ม. สูง 0.80 ม. ขนาด J-bolt 19มม. ระยะห่าง 0.25ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 7 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.40 x 0.40 ม. ฐานล่าง 0.80 x 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ขนาด J-bolt 25มม. ระยะห่าง 0.25ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 8 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.40 x 0.40 ม. ฐานล่าง 0.80 x 0.80 ม. สูง 1.00 ม. ขนาด J-bolt 25มม. ระยะห่าง 0.25ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 9 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.40 x 0.40 ม. ฐานล่าง 0.80 x 0.80 ม. สูง 1.20 ม. ขนาด J-bolt 25มม. ระยะห่าง 0.25ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 10 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.45 x 0.45 ม. ฐานล่าง 0.90 x 0.90 ม. สูง 1.20 ม. ขนาด J-bolt 25มม. ระยะห่าง 0.30ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 11 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.50 x 0.50 ม. ฐานล่าง 1.00 x 1.00 ม. สูง 1.20 ม. ขนาด J-bolt 25มม. ระยะห่าง 0.35ม.
 • ตอม่อสำหรับ เสาไฟ สูง 12 ม. ขนาดของตอม่อ คือ ฐานบน 0.65 x 0.65 ม. ฐานล่าง 1.30 x 1.30 ม. สูง 1.50 ม. ขนาด J-bolt 25มม. ระยะห่าง 0.45ม.

การเลือกใช้ตอม่อเสาไฟฟ้า

 • เลือกใช้ตามขนาดความสูงของเสาไฟส่องสว่างเป็นหลัก โดยเสาไฟขนาดความสูงมากๆ จะใช้ขนาดตอม่อใหญ่ตามไปด้วยกัน เพื่อรองรับน้ำหนักของเสาไฟนั้นๆ
 • ขนาดของ J-Bolt ที่จะมาสวมกับ ฐานของเสาไฟฟ้า ซึ่งขนาดของ J-Bolt มีขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 16-25 มม. การเลือกใช้ขนาดที่ไม่สอดคล้องกับขนาดรูของเพลทฐานเสาไฟส่องสว่าง อาจทำให้เสาไฟไม่สามารถสวมเข้ากับตอม่อเสาไฟได้ หรืออาจจะหลวมกว่าที่ควรจะเป็น
 • ระยะห่างของ J-Bolt จะต้องเป็นระเดียวกันกับระยะรูเพลทฐานเสาไฟส่องสว่าง ระห่างที่ไม่เท่ากันจะทำให้ไม่สามารถสวมเข้ากันได้
 • ตัว J-Bolt และน๊อตตัวเมีย ควรผ่านกระบวนการชุบฮอทดิบกัลวาไนซ์ (Hotdip Galvanized) ป้องกันสนิม เพื่อความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งต้องถูกฝนและความชื้นเป็นระยะเวลานาน

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์