การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีตระบายน้ำเสีย เป็น บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กที่ใช้ควบคู่กับ ท่อคอนกรีต อัดแรง โดยใช้งานกับระบบระบายน้ำเสียจากถนน อาคาร บ้านเรือนต่างๆ บ่อพักคอนกรีตเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีช่องเปิดวงกลมที่ผนังบ่อพักสำหรับสวมท่อคอนกรีต ส่วนที่ปากบ่อนั้นมีเหล็กโผล่ที่ปาก เพื่อใช้ในการต่อเชื่อมผนังของบ่อพักให้บรรจบกับระดับของพื้นถนน

การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต มีข้อควรพิจารณาดังนี้

ขนาดของบ่อพัก ขนาดของบ่อพักนั้น จะเลือกไปตามขนาดท่อที่จะมาสวมเป็นหลัก กล่าวคือถ้าใช้งานท่อคอนกรีตขนาดเล็ก ขนาดบ่อพักที่จะใช้งานก็จะเล็กไปตามสัดส่วนกันด้วย เวลาจะสั่งซื้อใช้งานบ่อพัก ควรแจ้งแก่ผู้จำน่ายเสมอว่าต้องการบ่อพักสวมกับท่อคอนกรีตขนาดเท่าไหร่ เพื่อผู้จำหน่ายจะได้เสนอบ่อพักที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง โดยลูกค้าไม่ต้องสั่งซื้อบ่อพักคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น

ทิศทางบ่อพัก ทิศทางของบ่อพัก คือ ทิศทางของช่องเปิดวงกลมบริเวณผนังของบ่อพัก เป็นช่องเปิดสำหรับสวมท่อคอนกรีตเข้ากับบ่อพักคอนกรีต โดยทิศทางของช่องเปิดบ่อพัก มีด้วยกัน 6 แบบ คือ บ่อพัก 1 ทาง / บ่อพัก 2 ทางตรง / บ่อพัก 2 ทางฉาก / บ่อพัก 3 ทาง

จำนวนใช้งานของบ่อพัก ปกติแล้วบ่อพักจะใช้งานสัมพันธ์กับจำนวนของท่อคอนกรีตระบายน้ำ กล่าวคือจะใช้บ่อพักจำนวน 1 บ่อ ต่อ ท่อคอนกรีตจำนวน 10 ท่อน โดยประมาณ การใช้งานโดยมีระยะห่างระหว่างบ่อพักมากกว่านี้หรือห่างมากจนเกินไป อาจก่อให้เกิดการสะสมของตะกอนภายในท่อระบายน้ำมาก และทำให้การลอกท่อทำได้ยาก ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นถนนได้

เป็นเพื่อนกับเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์