เสาเข็มตัวไอ (I Shape Piles)

เสาเข็มตัวไอ เสาเข็มไอ เสาเข็มฐานราก

เสาเข็มตัวไอ (I Shape Piles)

เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทเสาเข็มตัวไอ ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง เสริมด้วยลวดอัดแรง Pc Wire มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น งานฐานราก บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน งานรั้ว และงานกำแพงกันดินเป็นต้น

ขนาดของเสาเข็มตัวไอ

มีด้วยกัน 7 ขนาด คือ

  • ขนาดหน้าตัด 0.15 x 0.15  ม. ความยาว 2.00 – 6.00 ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.18 x 0.18  ม. ความยาว 3.00 – 12.00 ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.22 x 0.22  ม. ความยาว 21.00 ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.26 x 0.26  ม. ความยาว 21.00 – 24 ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.30 x 0.30  ม. ความยาว 21.00 – 24 ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.35 x 0.35  ม. ความยาว 21.00 – 25 ม.
  • ขนาดหน้าตัด 0.40 x 0.40  ม. ความยาว 21.00 – 25 ม.