ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม

ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

เป็นผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดสี่เหลี่ยม ทีมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ใช้สำหรับงานระบายน้ำ ที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆ เช่น บริเวณถนนทีมีลำคลองเล็กตัดผ่าน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และในบริเวณทีระบายน้ำ ที่มีรถบรรทุกสัญจรวิ่งผ่าน

ประเภทท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม

ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ด้วยระบบอัดแรง  มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ

 • ชนิดใต้ผิวจราจร (ชนิดรับน้ำหนัก) ผลิตตาม มอก. 1166-2536
 • ชนิดใต้ผิวทางเท้า (ชนิดไม่รับน้ำหนัก) ผลิตตาม มอก. 1164-2536

ขนาดท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม

มีด้วยกัน 5 ขนาด คือ

 • ขนาดภายใน 1.20 x 1.20 ม. หนา 0.125 ม. ยาว 1.00 ม. และ 2.50 ม.
 • ขนาดภายใน 1.50 x 1.50 ม. หนา 0.150 ม. ยาว 1.00 ม. และ 2.50 ม.
 • ขนาดภายใน 1.80 x 1.80 ม. หนา 0.175 ม. ยาว 1.00 ม. และ 2.00 ม.
 • ขนาดภายใน 2.10 x 2.10 ม. หนา 0.200ม. ยาว 1.00 ม. และ 2.00 ม.
 • ขนาดภายใน 2.40 x 2.40 ม. หนา 0.200 ม. ยาว 1.00 ม. และ 2.00 ม.

น้ำหนักท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม โดยประมาณ

 • ขนาดภายใน 1.20 x 1.20 ม. หนา 0.125 ม. ยาว 1.00 ม. น้ำหนัก 1,700 กก. / ท่อน
 • ขนาดภายใน 1.50 x 1.50 ม. หนา 0.150 ม. ยาว 1.00 ม. น้ำหนัก 2,536 กก. / ท่อน
 • ขนาดภายใน 1.80 x 1.80 ม. หนา 0.175 ม. ยาว 1.00 ม. น้ำหนัก 3,538 กก. / ท่อน
 • ขนาดภายใน 2.10 x 2.10 ม. หนา 0.200ม. ยาว 1.00 ม. น้ำหนัก 4,704 กก. / ท่อน
 • ขนาดภายใน 2.40 x 2.40 ม. หนา 0.200 ม. ยาว 1.00 ม. น้ำหนัก 5,292 กก. / ท่อน